Translate

Wednesday, May 27, 2009

لانقنك...!

حصيلة عشرة -بكسر العين- سبع شهور مع الشراقة
.......
شرقاوية- غرباوية
نحن - حني
نابيدي - أني
كنك - خيرك
بكل بكسر الباء والكاف - بكل بضم الباء والكاف
واجد - هلبا
عالي واطي - زنقي دحدح
هرجة - دوشة
حمو - نو
مخربطة - مكعفصة
بكرة - غضوة
مجاش - مازال ماجش أوقاعدمجاش
مرايف - مستاحش
مرايف واحدة من الكلمات الي مش عادية بكل
نركب عليك - نبصر عليك
ليش - علاش
شوري - ليا
يان علي - حي عليا
ياحليلك - ياسعدودك أو صحا ليدك

سراق - خناب
حولي - خروف
بوشبو- زقرلو

صبي - أوقف
عدي - امشي
بحث - شوف أو اشبح
يزقب - ينقز
ارجي - استني
شيل - قيم
قمعزي - قعمزي
تبرم - تلف
عزقتها - لوحتها
دز - ابعث
يباوع - يطلع لبرا بش يشوف
نرطن - ندوي بلهجة غير مفهومة
نبص- انفرمط
يعوكر- يلعوص
لاورا - لتالي
بنة - ريحة أو صنة
.
بوتاس - واركينة
كباية - طاسة
كاس - مالقي
حكية - حكة
ابريق - براد
بكرج - سزوة أو بكرج
شكارة - برزة أو كيسة أو شكارة
طفايا - طبلة
.
الوكال- الماكلة
تن - طن
نص - نفص
مكرونة جارية - مكرونة مبكبكة
عصبان شمس - عصبان مقدد
قازوزة - مشروب
مقطع - رشدة برمة
بطيخ - قلعاوي
ماندلينا - الليم الكيني أو اليوسيفي
برتقال - ليم
ليم - ليم عصري
بكيوة - قرعة حمراء
بشكوط - بشكطي
الفحم - بياض
.
نقرم - ننتش
يطرش- يرجع أو يرد
.
دبش - حوايج
قبالي - صندل
صبات - شبشب
كاويش - سبيدرو
كراع - رجل
جمة - قصة
مساكة - توكة
روب - قفطان الحوش
سير - سبتة
.
عقد - خناق
نبيلة - سوار
دندونة - خرصة
.
شمسية - سحابة أو مظلة
بنينة - بيرو
قلم - لابس أو قلم
.
بطاح - طانطا
قلع - عكارية
فريتشا- فليتشا
.
شبردق - سياج
المارشة - شرشور
القزاز - مرش
سيمسيمة - المرشة الصغيرة
المادة - المرشبيدي
سالطو - مطب
عمود - بالو
حيطة - رشادة
ساس - حيط
.
باتي - بوي
العويل - الصغار
جتي - حناي أو جداي
متزوزة - متزوجة
سمح - اقنين
بلبول- سحنون
متبلد- بليد
راجل صامت - راجل بارد

وأخيرا وليس آخرا الكلمة التي خشت في خاطري ولم أجد لها بديل غرباوي
.
...لانقنك
.
لانقنك يا أ.أ. لشهلولية
:)
الي عنده مايضيف يتفضل ، الموضوع قابل للتعديل والاضافة..

Saturday, May 16, 2009

An update from here and there

Many of my friends keep asking me about the routine of my life here, and they are not satisfied by my short answers. I might look talkative here in my blog but not in real life. I will try in this post to lighten up some corners of my daily life activities here.
As almost all of my time is spent in the test prep. center, it is becoming more and more like home. But sometimes I get fade up from being in the same place so I move around and try some other places for study, here is one of them :It is the Suzzallo Library in the univesity of Washington, not so far from my test prep. center.
I tried this place first when it was recommended to me by one of my friends, she was describing it as a very quite peaceful place, and as I do like the quite atmosphere, I thought why not, let's try it for a change. Ok, here I am sitting and pretending to study....... but Nop ....who can study in this place, it is so huge and beautiful, it looks and feels like the school of witchcraft in Harry Potter, no need to say that instead of studying, I spent the time taking pictures for the place and for my friend while she was studying, and she was looking askance at me and I almost heard her talking to herself: "silly stupid girl... I shouldn't have brought her with me to this place" lol, that was just the first day, then I started to go there alone from time to time just for a change, and I started to look at my books and not to the surroundings.

But most of the study I do is in the study center, which is much more humble and feel more like home, manythings happen in the study center, people studying for USMLE spend from 6 to 12 hours per day in this center, so u can imaginne what they need to do there, eat, drink, pray, everything. The study is so overwhelming it takes them from their daily life, I think in this period of stressful preparation for the exams people become very vulnerable, and they are at risk of unveiling a psycological and behavioural probleams, I ask Allah if anything will go wrong at least to keep my sanity solid during and after this experience.

To give you all a clue about how the time is so precious for those who study for this exam, (those supposed to include me) , I will show the picture of this girl,, and first of all I emphasize that I have a complete respect towards her. I put the picture just to give an idea how people still able to mange and organize their lives whatever was hard the circumstances they are going through, she insisted to take care of herself and enjoy whatever she is going to have after the study hours for that day, as one of my friends said : she is truly a lady.

Yes, what u see is right, those are hair curlers, and she put them while she was studying at the test preparation center, I mean she put this in a public place not a private one, and she didn't care about what other people might think of her. I find it silly now how we complain that we can't find time to take care of ourselves, sleeping, dressing well, giving the proper time for prayer, eating , cooking for ourselves, shaving, or whatever....... get up people, have a life!

( Note: Miss class my friend back home, asked me to not put this picture, may be she is right, but I really have a good intentions in doing this, and I tried to put the blurr effect so I only reveal what I wanted to reveal, words when supported with pictures are more strong, the point is not about the girl itself, but how people should learn to live their lives, if anyone think that I should not share it, please express ur opnion, and I will consider it)

Last month April was the Tulip's festival here in Seattle, and unfortunately I missed it, I myself tend to be disorganized sometimes ( just sometimes) , and I mess things up, I really feel sorry to miss it, may be next year if I stayed at this place, I will make sure not to miss it inshAllah.

Regading my indoor and out door activities which I pointed out in my last post, (for those who was curious enough to ask ) , these activities are not big things to be mentioned, just small things whcih u do seeking for a change, sometimes just a walk in the park is enough for me, a phone call to a friend, sometimes a movie, other times buying goods at a nice grocery store like this one

Or may be just going to the kitchen without any previous plans and come up with something, and enjoy sharing it later with my friend, this was what I have done yesterday, Coffee chocolate Walnut Cake, it might look messy, but it was delicious:)
Last but not least, being abroad make you feel some how insecure, eventhough you know you are in the safest city and the safest place, u still feel a kind of insecure, in order to fight this feeling inside me, ( yeah I have to mange every feeling I experience, and beat it off, I am trying as much as I can to not let the negative feelings pile up ), for this I looked for a new keychain, a special keychain, and with some careful searching I got what I wanted, can u guess what is this? ( the thing beside the fluffy pink teddy bear)

That is enough for today, back to study, don't forget to leave a comment :)

Tuesday, May 12, 2009

Ayham


The study is keeping me away from this place, but every once in a while I keep a passion to come back here. That passion which push me to type some few words, sometimes meaningful words, sometimes not, but in one way or another it gives me a kind of fulfillment, which I can't find in any other place.
The study is going fine, six hours in the morning at the study center then back home to take some rest and open the on-line materials to continue the torturing jouney. Ok, this is not moaning, it is jsut a description of what am I going through. This was my choice and I respect my choices, but there is always part of me which is skeptic and try to play the cynical voice in my life. And from time to time this part starts to moan and complian. I managed to turn this voice off with logical and rational reasoning. And whenever I fail to do so, I give it the space to carry out it's creativity. I let it drive me in it's crazy plans. So far they aren't that crazy, actually I am enjoying them. They either indoor or outdoor activities. Although these activities eat up some of my precious time, they do give me extra boost of energy to let me continue this hard path which I drew for myself.
.
In this post I would like to have a stop and say thank you for my parents, family, and friends who have been so supporative lately. Special thanx to Miss Class my best friend back home, I am so grateful for your supportive phone calls.
Also I would like to thank the small Libyan community around me here, for everyone who keeps checking on me, and special thanx to the couple who were generous enough to send me that extraordinay dish which I include it's picture in this post,. They have been blessed with a babyboy lately , inshAllah he will be from assalheen. And the biggest appreciation goes to my friend and her husband who both keep checking on me regularly on everyday bases either by a visit or a phone call. I don't need to say her name, she knows herself.
.
Everyday I thank ALLAH for surrounding me with such a wonderful people. Wherever I go he grants me with these kind of soul-lifting highly spiritual kind of people. I ask Allah to give me the power and strength to continue in this battle, and keep myself up to meet their expectations.
Now I invite u all to share with me this delicious traditional Libyan dish of Couscous, feel like home :)To have a similar experience in people as mine keep this Doaa with you
اللهم اني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني الى حبك , اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وماذويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
by the way "Ayham" is the name of the babyboy :)